Avaleht » Meist » Sertifikaadid
ENG FIN RUS
Ettevõtte
Kvaliteet, keskkond, töötervishoid ja -ohutus
Scanweldil on ISO sertifikaadid
Ettevõte rakendab standardi ISO 9001:2008 kohast kvaliteedijuhtimissüsteemi, standardi ISO 14001:2004 kohast keskkonnajuhtimissüsteemi ning standardi OHSAS 18001:2007 kohast töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi. Sertifikaadid on välja andnud tunnustatud katsetamis-, kontrollimis- ja sertifitseerimisorganisatsioon Bureau Veritas (BV).

Peale ISO sertifikaatide on Scanweldil ka Inspecta Estonia ASi antud sertifikaat, mis tõendab keevitustööde kvaliteedi vastavust standardile EN3834-2, ja sertifikaat, mis tõendab terastarindite tootmise kvaliteedi vastavust standardile EN1090-1 EXC2. Inspecta on samuti üks juhtivaid katsetamis-, kontrollimis- ja sertifitseerimisteenuseid pakkuvaid ettevõtteid Põhja-Euroopas.

Scanweldil on Soome Kiirgusturvakeskus STUK heakskiit kuni III ohutusklassi kuuluvate toru- ja montaažitööde teostamiseks ettevõtetele Fortum Power & Heat Oy ja Teollisuuden Voima Oy kuuluvates Soome suuremates tuumaelektrijaamades.

Scanweldi töötajatel on nõuetekohane kvalifikatsioon Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi loakohustuslike tegevusalade loendis sisalduvate projekteerimise, ehitamise, hoolduse, ülevaatuse, elektri- ja gaasitööde ning gaasi- ja surveseadmete paigaldamisega seotud tööde tegemiseks.

Scanweldil on SPSC heakskiit kuni 300 MW katelde paigaldamiseks Leedus.

Kontaktid
Sertifikaadid
Scanweld