Avaleht » Teollisuusalat » Kaasuputket
ENG EST RUS
Energiantuotanto
Öljy ja maakaasu
Teollisuuslaitokset
Muut
Kaasuputkia tarvitaan turvalliseen, luotettavaan ja tehokkaaseen maakaasun toimittamiseen, ja maakaasutoimituksilla on elintärkeä rooli miltei kaikkien maiden talouden ylläpitämisessä
Scanweldilla on kokemusta sekä valtuudet pystyttää ja huoltaa teräksestä ja muovista (PE) matala-, keski- ja korkeapainekaasuputkistoja.
Toimivien putkistojen turvalliseen sulkemiseen ja yhdistämiseen on Scanweldin laitevalikoimassa Ravetti S.R.L.:n suljinlaitteet.
Kontaktid
Sertifikaatit
Scanweld